02
Apr
10

SPSK

PK 01 : PENGURUSAN PANITIA

Senarai Kandungan Fail Panitia

Pengurusan Panitia

Laporan PelaksanaanProgram Panitia

Borang Peningkatan Mata Pelajaran

Carta Alir

PK 02 : PENGURUSAN JADUAL WAKTU

Pengurusan Jadual Waktu

Slip Guru Ganti

PK 03 : PENGURUSAN P&P

Pengurusan P&P

Rekod Penggunaan Bilik Khas

Rekod Pengambilan & Pemulangan Alatan

Rekod Pengesanan 100 %

PK 4 : PENGURUSAN PENCERAPAN

Pengurusan Pencerapan

Muka Depan Borang Pencerapan

Instrumen Pencerapan Berkomputer

Carta Alir Pencerapan

PK 05 : PENGURUSAN PEPERIKSAAN

Pengurusan Peperiksaan

Carta Alir Penilaian & Peperiksaan

Agihan Tugan Penggubal Soalan

Jadual Spesifikasi Item

Penyerahan Draf Soalan & Skema Jawapan

Rekod Pengambilan Kertas Soalan

Penyerahan Skrip Jawapan Murid

PK 06 : PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID

Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid

Carta Alir Semakan Kerja Murid

Borang Pengesanan Semakan Kerja Murid

Laporan Perbincangan Hasil Semakan

PK 07 : PENGURUSAN MESYUARAT

Pengurusan Mesyuarat

Carta Alir Pengurusan Mesyuarat

Notis Mesyuarat

Senarai Kehadiran Mesyuarat

Format Minit Mesyuarat

Rekod Edaran

Borang Maklum Balas

PK 08 : PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN

Pengurusan Aduan Pelanggan

Borang Aduan Pelanggan

Daftar Aduan Pelanggan

Surat Pemberitahuan

Laporan Penyiasatan

Instrumen Penilaian P&P Guru

Analisis Penilaian P&P Guru oleh Murid

PK 09 : PENGURUSAN PUSAT SUMBER

Pengurusan Pusat Sumber

Surat Peringatan Pemulangan Buku

PK 10 : PENGURUSAN PERKEMBANG STAF

Pengurusan Perkembangan Staf

Carta Alir Perkembangan Staf

Matriks Kompetensi Guru

Analisis Keperluan Latihan

Jadual Perancangan Latihan

Instrumen Penilaian Kursus

Instrumen Keberkesanan Program

Pelaporan Kursus

PK 11 : PENGURUSAN PEROLEHAN & PEMBELIAN

Perolehan & Perolehan

Carta Alir Proses Pembelian

Anggaran Perbelanjaan

Nota Minta

Borang Pendaftaran Pembekalan Syarikat

Penilaian Prestasi Pembekal

Analisis Penilaian Prestasi Pembekal

PK 12 : PENGURUSAN  KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

Pengurusan Kawalan Dokumen & Rekod Kualiti

Akuan Penerimaan Dokumen Kualiti

Borang Cadangan Pindaan

Borang Rekod Pindaan

Senarai Induk Dokumen Kualiti

Akuan Penerimaan Dokumen Individu

Senarai Induk Lampiran Kualiti

Senarai Pelupusan Rekod

PK 13 : PENGURUSAN BIMBINGAN

Pengurusan Bimbingan

Biodata GBK

Biodata Murid

Borang Khidmat Kaunseling Individu

Borang Khidmat Kaunseling Kelompok

Borang Janji Temu Khidmat Kaunseling

Borang Kebenaran Berjumpa Murid

Borang Rujukan Khidmat Kaunseling

Rekod Sesi Kaunseling Individu

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok

Rekod Laporan Program

Penyata Kewangan UBK

Rekod Lawatan Ke Rumah Pelajar

Rekod Konsultansi Keibubapaan

Pengesahan Sesi Kaunseling

Laporan Tahunan Perkhidmatan BMK

PK 14 : PENGURUSAN AUDIT DALAM

Pengurusan Audit Dalam

Jadual Pelaksanaan Audit Dalam

Catatan Audit

Laporan Ketakakuran

Laporan Keseluruhan

Senarai Semak Proses Kerja Juruaudit

Advertisements

0 Responses to “SPSK”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %sMasa Itu Emas…

Buat Renungan…

"Hidup tidak boleh berpandukan perasaan hati yang kadangkala boleh menjahanamkan diri sendiri. Perkara utama yang harus kita fikirkan ialah menerima sesuatu atau membuat sesuatu dengan baik berlandaskan kenyataan..."

Countdown

Arkib

UNTAIAN KATA-KATA…

Anda pengunjung ke…

Counter Powered by  RedCounter
Diurus & ditadbir oleh lee_sdj@yahoo.com sejak Jan 2010
Advertisements

%d bloggers like this: