By leesdj

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 • Falsafah Pendidikan Negara (FPN) adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab,berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Visi

 • Menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Jaafar Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang.

Misi

 • Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti.

Dasar Kualiti

 • SMKDJ komited untuk menyediakan dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan “Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti” (SPSK) dan meningkatkan keberkesanan secara berterusan.

Objektif Kualiti

 1. Melaksanakan 100% pengajaran dan pembelajaran.
 2. Memastikan pencapaian pelajar mencapai 90% lulus keseluruhan atau 3% dari tahun sebelumnya.
 3. Memastikan 100% pelajar mendapat Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.
 4. 100% aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan.
 5. Melaksanakan pengurusan kewangan dengan cemerlang.

0 Responses to “Visi & Misi SDJ” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Masa Itu Emas…

Buat Renungan…

"Hidup tidak boleh berpandukan perasaan hati yang kadangkala boleh menjahanamkan diri sendiri. Perkara utama yang harus kita fikirkan ialah menerima sesuatu atau membuat sesuatu dengan baik berlandaskan kenyataan..."

Countdown

Arkib

UNTAIAN KATA-KATA…

Anda pengunjung ke…

Counter Powered by RedCounter
Diurus & ditadbir oleh lee_sdj@yahoo.com sejak Jan 2010

%d bloggers like this: